Generel plantevejledning

På siden her kan Du læse lidt om generel plantevejledning. Du er altid velkommen til at ringen til Jysk Plantesalg 2172 4462 for råd og vejledning.

Jordens beskaffenhed er altafgørende for et godt planteresultat

Som en rettesnor skal der være 40 cm. muldjord på alle plantearealer og 20 cm. på græsarealer. Underbunden/råjordslaget skal være vandgennemtrængelig så der ikke opstår et ”sumplag”, mellem muldlag og råjordslag. De største problemer findes ofte ved nybyggerier, hvor der i byggeprocessen er opstået svære traktoseproblemer. Afhjælpning af traktose foregår bedst, og enklest med dybdegrubning (90cm.) Afstand mellem grubbespor afhænger af faktiske forhold, men ca. 20-30 cm. vil være en god rettesnor.

Der findes planter til mange forskellige jordbundstyper og jordbundsforhold . Få råd og vejledning når du køber dine planter.

Planter må ikke plantes dybere end de har stået i planteskole. Max. 2cm. jorddække omkring rodhalsen. Plantes der for dybt får rødderne ikke tilstrækkeligt med ilt, og vil mistrives eller visne. Opbevaring af planterne under planteprocessen er også vigtigt for planternes fremtidig trivsel. Planternes rodklump eller rødder, må ikke opbevares i sol eller på nogen måde udtørre.

Plantevejledning til træer:

Alt efter størrelse af træer og rodklump graves et passende hul. Generelt anbefaler Jysk Plantesag et plantehul på 120×120 cm. dybde 100cm. Bunden af plantehullerne skal være vandgennemtrængende, så der ikke opstår vandlommer i plantehullet. Plantehullet opfyldes med den opgravede råjord til ca. 60cm. under færdig terræn. De sidste 60cm. opfyldes med muldjord. Plantehuls størrelse afhænger meget af træstørrelsen der plantes. Får råd og vejledning når du køber dine træer.

Plantevejledning til buske:

De fleste buske plantes i et muldlag på ca. 40 cm. Muldlag og råjordslag skal være vandgennemtrængelig.

Plantevejledning til Rhododendron:

Plantebedet udgraves ca. 30 cm. og der tilføres 30 cm. grov rhododendron spaghnum, som blandes let med det underliggende muldlag.
Den største generelle fejl der sker, når mange planter rhododendron er at der bliver brugt alt for lidt spaghnum. Man ser det ikke de første par år efter plantning, men som årene går, vil rhododendron plantet i forket jord / for lidt spaghnum ofte mistrives.

Opstammede Prunus Serrula Umbraculifera med flot efterårsløv. Opstammet kuglekirsebær med kobberfarvet bark

Specialist i formklippede og skulpturelle træer og planter i store størrelser

Grogaranti:

Jysk Plantesalg yder altid en vækstsæson grogaranti

Garantiordningen gælder for flerårige haveplanter, der er plantet og vedligeholdt med gødning og vanding efter forskrifter. Spørg meget gerne ved tvivl om plantning og vedligeholdelse af planter. Plantegarantien gælder udelukkende planterne og ikke omkostninger for transport eller plantning / fjernelse af udgåede planter.

Planter erstattes ikke hvis:

  • Planten har været udsat for manglende vanding eller overvanding.
  • Planten har frost eller vindskader
  • Planten har været udsat for hærværk
  • Planten har været angrebet af sygdomme, herunder frugttræskræft, svampeangreb, luseangreb mv.
  • Planten er plantet i jord der er vandlidende, har traktose eller på anden måde er uegnet til den aktuelle plantetype
  • Planter er plantet i krukker, højbede og sommerhusgrunde

I tilfælde af reklamation skal Du så snart du har mistanke om planten ikke trives kontakte Jysk Plantesalg på tlf. 21724462 eller arne@at-at.dk

Se plantevejledning